Wettelijke informatie

WETTELIJKE INFORMATIE

Het Europees Hof van Justitie (EHvJ), als hoogste gerechtelijke instantie van de Europese Unie, heeft in zijn arrest definitieve duidelijkheid verschaft en de handel in gebruikte computerprogramma’s in principe legaal verklaard.

Het Hof van Justitie heeft ook geoordeeld dat tweedehands softwarehandel is toegestaan, zelfs als de software online wordt overgedragen.

Op 17.07.2013 heeft het Federale Hof van Justitie vervolgens de fundamentele beslissing van het Europees Hof van Justitie met betrekking tot de onderliggende juridische kwesties volledig bevestigd.

Het arrest van het Hof van Justitie is ook van toepassing op volumelicenties en de opsplitsing daarvan. Dit werd bevestigd door het Oberlandesgericht Frankfurt am Main in een zaak tussen Adobe en usedSoft.

In hun redenering hebben de 13 rechters van de Grote Kamer duidelijk gesteld dat het principe van uitputting van toepassing is op elke eerste verkoop van software. Het Hof van Justitie heeft zelfs bevolen dat de tweede koper de software opnieuw van de fabrikant mag downloaden in het geval van online overgedragen licenties: “Bovendien strekt de uitputting van het distributierecht zich uit tot de programmakopie in de door de auteursrechthebbende verbeterde en bijgewerkte versie”, aldus het Hof van Justitie. Het Hof ging dus veel verder dan de conclusie van de advocaat-generaal van het Hof van Justitie van 24 april 2012.

Volumelicenties en hun splitsing ook legaal.

In een latere uitspraak van het Oberlandesgericht Frankfurt am Main in een zaak tussen Adobe en usedSoft werden de verdere gevolgen van de uitspraak van het Hof van Justitie op indrukwekkende wijze bevestigd: Het Oberlandesgericht Frankfurt oordeelde dat het arrest van het Hof van Justitie ook van toepassing is op volumelicentieovereenkomsten en de splitsing daarvan. Op 11.12.2014 heeft het Federale Hooggerechtshof een beroep van Adobe (Az. I ZR 8/13) volledig verworpen. De uitspraak van het Oberlandesgericht Frankfurt werd zo in laatste instantie bevestigd.

Leveringsomvang:

Eén activering, uittreksel uit de gebruikte volume-activeringssleutel, voor online activering zonder tijdslimiet.

De aangeboden activering werd op de markt gebracht door een officiële Microsoft-distributiepartner in Europa.

Alleen de activeringssleutel voor het activeren van de software en de instructies voor de installatie worden per e-mail geleverd. Er worden geen gegevensdragers of COA verstuurd. We willen erop wijzen dat hier geen licentie aan verbonden is. Mocht u daarnaast nog een licentie nodig hebben, dan maken wij u graag een passend aanbod.

U ontvangt een correcte factuur inclusief BTW en een notitie van de activeringssleutel.

De aangeboden producten zijn gecontroleerd in het kader van de commerciële onderzoeksverplichting.

Licentievoorwaarden: De Microsoft-licentievoorwaarden kunnen worden bekeken op https://www.microsoft.com/de-de/licensing/product-licensing/products.aspx. Volgens deze bepalingen kan een activeringssleutel worden gebruikt voor eenmalige activering met onbeperkt gebruik op hetzelfde apparaat, op voorwaarde dat een geldige gebruikslicentie beschikbaar is.

Wettelijke kennisgeving:

De hier aangeboden software-activatie werd oorspronkelijk op de markt gebracht in de Europese Economische Ruimte door de rechthebbende Microsoft voor gebruik zonder tijdsbeperking in de vorm van een productactiveringssleutel met de mogelijkheid om te downloaden. Met de huidige licentie geeft deze sleutel recht op het gebruik van updates en upgrades.

Bestaande programmakopieën zijn onbruikbaar gemaakt, zodat de exclusieve distributierechten van Microsoft op het product zijn uitgeput en er dus een legale verkoop van gebruikte software kan plaatsvinden.