Copyright en andere bepalingen

Opmerking:
de Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS-platform) op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Wij proberen eventuele meningsverschillen in der minne op te lossen. Bovendien zijn wij niet verplicht om deel te nemen aan een arbitrageprocedure en kunnen wij u deelname aan een dergelijke procedure niet aanbieden.

Copyright:
De gebruikte merknamen en handelsmerken zijn eigendom van de copyrighthouder en worden hier alleen gebruikt voor een beter begrip en omdat ze deel uitmaken van de aangeboden producten. Alle merknamen en merklogo’s zijn geregistreerde handelsmerken waarvan het gebruik hier alleen voor productbeschrijving wordt gebruikt – het eigendomsrecht ligt bij de betreffende merkeigenaar.

Opmerking: 

U koopt een productsleutel voor het Microsoft-product Office 2019, 2016 Professional Plus.
Office is een handelsmerk van Microsoft Corporation. We wijzen erop dat u alleen de productsleutel verkrijgt en geen licentie. Voor het rechtmatig gebruik van de productsleutel moet u al een geldige licentie van Microsoft hebben voor het product Office 2016. In dat geval kunt u Office activeren met de productsleutel. Onze productsleutels zijn afkomstig van Microsoft. Het zijn geen vervalsingen. De productcodes zijn door ons gecontroleerd. Ze zijn nog nooit eerder gebruikt om een ​​product te activeren.

We wijzen op het volgende: activeringssleutels mogen alleen worden gebruikt in het kader van de respectieve licentievoorwaarden. Als u de activeringssleutel gebruikt, is het wellicht niet mogelijk om deze een tweede keer te gebruiken. U gebruikt dan een geactiveerde versie van het betreffende product. U kunt ons deze activering niet geven. Dit is geen “controle van de kwaliteit, eigenschappen en functionaliteit van de goederen”, maar maakt de activeringssleutel ongeldig. In dat geval moet u een vergoeding betalen.

Helaas moeten we gebruik maken van bovenstaande regel. Het komt vaak voor dat klanten een activeringssleutel kopen, het product voor zichzelf activeren, vervolgens de herroeping aangeven en het aankoopbedrag terug willen krijgen. Hiervoor hoeft echter niet de activeringssleutel te worden geretourneerd, maar de activering zelf. Een terugbetaling van de koopsom na annulering en retournering komt dus niet overeen met de wettelijke situatie.

* Bij te werken (zolang verstrekt door Microsoft)